Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-969/17

GORENJE, d.d., Velenje

Začasna ustavitev trgovanja z obveznico GV01 zaradi izvedbe postopkov KDD v centralnem registru

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Gorenje, d. d., sporoča, da je 10. 10. 2017 datum vmesnega izplačila glavnice amortizacijske obveznice z  oznako GV01. Do izplačila glavnice in pripadajočih obresti so upravičeni imetniki GV01, ki bodo na dan 4. 10. 2017 (presečni dan) vpisani v register KDD.

Vmesno izplačilo glavnice amortizacijske obveznice predstavlja skladno s pravili poslovanja KDD z dne 14. 12. 2016 s spremembami in dopolnitvami z dne 23. 1. 2017 korporacijsko dejanje, ki določa, da mora KDD zagotoviti imetnikom obveznice GV01 izplačilo, izbris in nato izdajo obveznice z isto kodo ISIN, a z zmanjšano glavnico.

Na tej osnovi je KDD pozval Ljubljansko borzo in izdajatelja Gorenje, d .d., k začasni ustavitvi trgovanja z obveznico GV01 za obdobje od 3. 10. 2017 do 10. 10. 2017, kar je družba Gorenje, d. d., tudi storila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 03.10.2017