Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1128/17

GORENJE, d.d., Velenje

Družba prejela zahtevo za sklic skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje gospodinjski aparati, d. d., je dne 17. 11. 2017 obvestila javnost, da je 16. 11. 2017, prejela zahtevo manjšinskega delničarja, Home Products Europe B.V., za sklic skupščine. Včeraj, 21. 11. 2017, pa je družba prejela vsebinsko identično zahtevo za sklic skupščine delničarja Raiffeisenbank Austria d. d., Magazinska 69, 1000 Zagreb, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Kontarščak, d. o. o., iz Maribora. Kot registrirani lastnik 471.555 delnic Gorenja, d. d., ISIN SI0031104076, delničar Raiffeisenbank Austria d. d. z navedenim številom delnic ne dosega zakonsko zahtevanega deleža, to je ene dvajsetine osnovnega kapitala, na podlagi katerega bi poslovodstvo moralo sklicati skupščino, vendar je zahteva identična zahtevi delničarja Home Products Europe B.V., zato bo družba obe zahtevi obravnavala skupaj.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 22.11.2017