Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TA-12/14

LETRIKA, d. d., Šempeter pri Gorici

Obvestilo o prejetju obvestila o prevzemni nameri

 

Skladno z Pravili Ljubljanske borze d.d. in določili Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI (Ur. l. RS, št. 67/2007 s spremembami) družba Letrika d.d. obvešča javnost, da je 11. 9. 2014 prejela obvestilo, da namerava družba MAHLE Holding Austria GmbH, St. Michael ob Bleiburg 19, 9143 St. Michael ob Bleiburg, Austria (v nadaljevanju prevzemnik) objaviti prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe Letrika, Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila, d.d. Prevzemnik ima že v lasti 1.367.736 delnic družbe Letrika, d.d.    

Obvestilo o prevzemni nameri se nahaja v priponki.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.letrika.com od 11. 9. 2014 dalje do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava Letrike,d.d.
Datum: 11.09.2014
Pripeti dokumenti:  Obvestilo o prevzemni nameri