Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-802/22

UNIOR d.d., Zreče

Zahteva pooblaščenca delničarjev za pisna pojasnila uprave Unior, d.d., na 5 zastavljenih vprašanj pred odločanjem o predlogu sklepa pod točko 5. dnevnega reda 4. izredne skupščine Unior, d.d., ki bo jutri 08.12.2022 ob 12.00 uri

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), javnost obvešča,

 

da je dne 7. 12. 2022, prejela Zahtevo pooblaščenca delničarjev za pisna pojasnila uprave Unior, d.d.,  na 5 zastavljenih vprašanj pred odločanjem o predlogu sklepa pod točko 5. dnevnega reda 4. izredne skupščine Unior, d.d., ki bo jutri 08.12.2022 ob 12.00 uri.

Uprava družbe je na prejeto zahtevo pripravila odgovore, ki bodo delničarjem predstavljeni tudi na zasedanju 4. izredne seje skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., ki bo v četrtek, 8. 12. 2022 ob 12. uri v Rdeči dvorani hotela Atrij v Zrečah.

Prejeta Zahteva pooblaščenca delničarjev za pisna pojasnila uprave Unior, d.d., na 5 zastavljenih vprašanj pred odločanjem o predlogu sklepa pod točko 5. dnevnega reda 4. izredne skupščine Unior, d.d., ki bo jutri 08.12.2022 ob 12.00 uri, in Odgovori na vprašanja so v priponki tega obvestila.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 08.12.2022