Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-173/10

MERCATOR, d.d., Ljubljana

OBVESTILO O SKLEPIH 3. SEJE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., Z DNE 25.2.2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Na svoji 3. seji, dne 25. februarja 2010, je Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., obravnaval in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

1. Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., je sprejel revidirano letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za leto 2009.

2. Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., je potrdil predlog, da se skupščini za revizorja za leto 2010 predlaga revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o.

3. Nadzorni svet je določil dosedanjega predsednika uprave, mag. Žigo Debeljaka, za mandatarja za sestavo predloga kandidatov za člane uprave družbe Mercator, d.d., v naslednjem mandatnem obdobju 2011-2015.

Družba je danes na spletnem sistemu borznega obveščanja SEOnet objavila povzetek revidiranega letnega poročila Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za leto 2009. Letno poročilo bo objavljeno v skladu z borznimi pravili in v okviru predpisanih zakonskih rokov. Nadzorni svet bo sklic skupščine delničarjev obravnaval na eni naslednjih sej.


Obvestilo bo od 26.2.2010 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.
Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 26.02.2010