Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
FC-21/10

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


V skladu s sprejetim koledarjem finančnih objav, je bila danes, dne 26.2.2010, predvidena objava revidiranega letnega poročila Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za leto 2009. Uprava in Nadzorni svet sta se odločila, da družba objavi samo povzetek revidiranega letnega poročila Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za leto 2009, v zakonskem roku pa bo objavila celotno revidirano letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za leto 2009.


Obvestilo bo od 26.2.2010 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.
Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 26.02.2010