Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-357/10

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Nadzorni svet imenoval upravo družbe Mercator za mandatno obdobje 2011-2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet družbe Mercator, d.d., je na seji dne 30.3.2010 imenoval 6-člansko upravo družbe za mandatno obdobje 2011-2015.

Upravo bodo od 1.1.2011 sestavljali:
mag. Žiga Debeljak, predsednik uprave,
mag. Mateja Jesenek, članica uprave za koncernsko področje strateškega trženja in globalne nabave,
mag. Melita Kolbezen, članica uprave za koncernsko področje strateških financ in informatike,
mag. Vera Aljančič Falež, članica uprave za koncernsko področje strateškega razvoja kadrov in organizacije,
Peter Zavrl, član uprave za operativno področje Mercator trgovina Slovenija, in
mag. Stanka Čurović, članica uprave za operativno področje Mercator trgovina jugovzhodna Evropa.

Število članov uprave in razdelitev delovnih področij ustreza novi makro-organizacijski strukturi Skupine Mercator, ki je bila uveljavljena v začetku leta 2010. Ob tem bo nepremičninsko dejavnost v upravi neposredno pokrival predsednik uprave skupaj z g. Stanislavom Brodnjakom, pomočnikom predsednika uprave za operativno področje Mercator nepremičnine.

Ob imenovanju nove uprave je nadzorni svet potrdil tudi strateške usmeritve Skupine Mercator v obdobju 2011-2015. Povzetek teh strateških usmeritev bo objavljen v poročilu o poslovanju Skupine Mercator za prvo četrtletje leta 2010.


Obvestilo bo od 31.3.2010 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.
Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 31.03.2010