Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-28/10

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Obvestilo o pomembnih deležih

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., obvešča javnost skladno z določbami 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov - ZTFI, da je dne 20.4.2010 družba Nova KBM, d.d., Maribor, skladno z določbami 123. člena ZTFI, obvestila družbo Poslovni sistem Mercator, d.d., da je dne 15.4.2010 pridobila 104.270 delnic izdajatelja z oznako MELR. Pred opravljeno je bila družba Nova KBM, d.d., Maribor, lastnica 93.004 delnic z oznako MELR, po opravljeni transakciji pa ima družba Nova KBM, d.d., Maribor, v lasti 197.274 delnic z oznako MELR, kar predstavlja 5,24 odstotni delež vseh izdanih rednih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana.


Obvestilo bo od 20.4.2010 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.
Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 20.04.2010