Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
DOC-19/10

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Izjava o skladnosti s kodeksom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Uprava in Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., s sedežem na Dunajski cesti 107 v Ljubljani, v nadaljevanju podajata izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks, z dne 5. februar 2007), ki je tudi del letnega poročila za leto 2009 in je dostopna na spletnih straneh družbe www.mercator.si.

Izjava se nanaša na obdobje od 1.1.2009 do 31.12.2009.

Upravljanje družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., temelji na zakonskih določilih, dobri poslovni praksi ter na načelih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Kodeks upravljanja javnih delniških družb (z dne 5. februar 2007) je v slovenskem in angleškem jeziku dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., na povezavi www.ljse.si.

Uprava in Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., sta ponovno preverila skladnost korporacijskega upravljanja v družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., in v Skupini Mercator s Kodeksom ter pripravila novo izjavo, ki odraža sliko korporacijskega upravljanja v družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupini Mercator.

Ugotovljeno je bilo, da je korporacijsko upravljanje v družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupini Mercator skladno z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, razen pri delu določila 3.7.3. Tudi to določilo Kodeksa bo v celoti izpolnjeno konec leta 2010.


Obvestilo bo od 22.4.2010 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.
Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 22.04.2010