Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-596/10

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Namera strateške povezave trgovske divizije Merkur in Skupine Mercator

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Dne 5. maja 2010 je družba Mercator, d.d., z družbo Merfin, d.o.o., ki je večinska lastnica družbe Merkur, podpisala pismo o nameri izvedbe strateške povezave trgovske divizije Merkur in Skupine Mercator. S to povezavo bi Skupina Mercator postala vodilni trgovec s tehničnim blagom v celotni regiji Jugovzhodne Evrope, kar bi ji skupaj s položajem vodilnega živilskega trgovca zagotovilo dolgoročni poslovni razvojni potencial v vlogi največje trgovske skupine v celotni regiji Jugovzhodne Evrope s ciljem zagotavljati visoko kakovostne trgovske storitve in ugodno ponudbo za vse svoje potrošnike na vseh trgih.

Vsebina pisma o nameri je le strateška povezava med Mercatorjem in divizijo Merkur, ki je del Skupine Merkur. Divizija Merkur svojo dejavnost opravlja v 43 trgovskih centrih v štirih državah (30 v Sloveniji in 13 zunaj Slovenije) in 20 franšiznih prodajalnah (18 v Sloveniji, dve v tujini), njeni nosilni blagovni znamki pa sta »MERKURDOM« in »MERKURMOJSTER«. V primeru izvedbe strateške povezave ima Mercator namen ohraniti vse blagovne znamke divizije MERKUR, saj gre za močne in uveljavljene blagovne znamke, ki jih dobro poznajo potrošniki na vseh trgih, kjer so prisotne.

Tehnični program je že zdaj drugi najmočnejši trgovski program Skupine Mercator s skupaj 117 prodajalnami s tehničnim blagom na treh trgih (Slovenija, Hrvaška, Srbija) ob koncu leta 2009, kar je predstavljalo približno 10-odstotkov prihodkov trgovske dejavnosti na ravni skupine. V primeru izvedbe strateške povezave namerava Skupina Mercator celotno dejavnost tehnične trgovine izvajati v okviru blagovnih znamk »MERKUR« ter izkoristiti poslovne sinergije, da bi potrošnikom zagotavljala čim bolj kakovostno in ugodno ponudbo tehničnega blaga v vsej regiji Jugovzhodne Evrope.

Skupina Mercator je danes vodilni trgovec z živili oziroma izdelki vsakdanje rabe v regiji Jugovzhodne Evrope. Z izvedbo strateške povezave s trgovsko divizijo Merkur bi Skupina Mercator postala tudi vodilni trgovec s tehničnim blagom v regiji svojega delovanja, kar bi ji skupaj s položajem vodilnega živilskega trgovca omogočilo uresničevati dolgoročni poslovni razvojni potencial največje trgovske skupine v regiji Jugovzhodne Evrope in tako zagotavljati visoko kakovostne trgovske storitve in ugodno ponudbo za vse svoje potrošnike na vseh trgih, kjer deluje. S tem bi bila uresničena tudi strateška usmeritev Skupine Mercator, da poleg živilskega programa kot enega svojih nosilnih razvojnih dejavnosti dolgoročno razvije tudi drugi trgovski program, ki bo omogočal dolgoročne razvojne potenciale in pozitivne poslovne sinergije na vseh trgih delovanja.

V okviru namere za izvedbo strateške povezave je predvideno, da bi družba Mercator, d.d., postala 100-odstotna lastnica družbe Merkur, d.d., ki pa bi bila pred tem ustrezno preoblikovana tako, da bi skupaj s svojimi odvisnimi družbami na trgih v tujini obsegala le sredstva in obveznosti divizije Merkur, ostala sredstva in obveznosti pa bi bila predhodno izločena. V okviru morebitne strateške povezave je kot del kupnine predvidenih tudi do 10-odstotkov novih delnic družbe Mercator, d.d., ki bi bile ob potrebnem soglasju nadzornega sveta družbe izdane iz odobrenega kapitala v skladu s statutarnimi določbami družbe Mercator, d.d. Na podlagi sklenjenega nezavezujočega pisma o nameri bo Mercator pričel s postopki poslovnega, pravnega, finančnega in davčnega skrbnega pregleda trgovske divizije Merkur, ki bodo zaključeni predvidoma do konca junija 2010. Morebitna transakcija pa bo tudi predmet presoje Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence.


Obvestilo bo od 6.5.2010 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.
Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 06.05.2010