Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-135/10

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklic 16. redne skupščine delničarjev

Na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., in sklepa uprave družbe z dne 7.6.2010 uprava sklicuje

16. redno skupšcino delničarjev, ki bo v Ljubljani dne 13.7.2010 ob 13.00 uri na sedežu družbe, Dunajska cesta 107.

Sklic skupščine, gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo so v pripetih dokumentih.


Obvestilo bo od 10.6.2010 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.
Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 10.06.2010