Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-180/10

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., že od leta 1997 aktivno spodbuja delničarje k izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil, na podlagi katerih lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem tudi neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Skladno s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Poslovni sistem Mercator, d.d., svoje delničarje obvešča, da sta na podlagi pogodbe, sklenjene dne 23.6.2010 z VZMD (Vseslovenskim združenjem malih delničarjev), ter na podlagi pogodbe sklenjene dne 23.6.2010 z Društvom MDS (Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši), pričela z izvedbo organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev za 16. redno skupščino delničarjev, ki bo dne 13.7.2010. Skladno s pogodbo bodo Mercator, d.d., VZMD in Društvo MDS izbrali pooblaščence, ki jih bodo lahko delničarji pooblastili za uresničevanje svojih pravic.

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., je na pobudo VZMD sklic svoje skupščine in pooblastilo letos prvič objavila tudi na sistemu Eurovote, ki je namenjen podpori aktivnemu delovanju malih delničarjev na mednarodni ravni. Mercator želi s tem povečati razpoznavnost delnic tudi na mednarodni ravni, tuji delničarji pa imajo na dan 18.6.2010 v lasti 13,5 % delnic Mercatorja.


Obvestilo bo od 24.6.2010 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.
Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 24.06.2010