Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1128/10

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Telekom Slovenije, d.d., podal predlog za začetek stečajnega postopka družbe T-2, d. o. o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Telekom Slovenije, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d. d., je v četrtek, 16. septembra 2010, na Okrožno sodišče v Mariboru poslal predlog za začetek stečajnega postopka zoper družbo T-2, d. o. o. Telekom Slovenije, d. d., se je za ta korak odločil zaradi neplačevanja obveznosti, ki jih T-2 ne izpolnjuje že od leta 2008 kljub veljavno sklenjenim pogodbam. Polega tega T-2 v letih 2008 in 2009 izkazuje veliko izgubo, ki je v obeh letih presegla polovico osnovnega kapitala, kar pomeni, da je insolventen, s čemer so izpolnjeni vsi pogoji za začetek stečajnega postopka.

Telekom Slovenije, d. d., na ta način želi zagotoviti, da terjatve družbe do T-2 ne bodo naraščale, pričakuje pa poplačilo vsaj dela terjatev, ki na današnji dan znašajo 12.635.252,74 evrov, od tega je v tožbenem postopku 8,170.561,57 evra, zapadlih terjatev za 3,442.310,15 evra, nazapadlih terjatev pa za 1,022.381,02 evra.
 
Uprava družbe
Datum: 20.09.2010