Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1164/10

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 23.9.2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., obvešča javnost, da je dne 29.9.2010 s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev prejela odločbo, ki je bila izdana dne 23.9.2010 v postopku ugotavljanja usklajenega delovanja, doseganja prevzemnega praga oziroma prepovedi uresničevanja glasovalnih pravic družb Nova Ljubljanska banka, d.d., Banka Celje, d.d., Abanka Vipa, d.d., Gorenjska banka, d.d., Nova Kreditna banka Maribor, d.d., in Banka Koper, d.d., v ciljni družbi Poslovni sistem Mercator, d.d.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v odločbi:
• Ugotovila, da družbe Nova Ljubljanska banka, d.d., Banka Celje, d.d., Abanka Vipa, d.d., Gorenjska banka, d.d., Nova Kreditna banka Maribor, d.d., in Banka Koper, d.d., na dan izdaje odločbe delujejo usklajeno in dosegajo in presegajo prevzemni prag v ciljni družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., in sicer so imetnice skupaj 959.804 delnic z oznako MELR oziroma 25,49-odstotnega deleža delnic izdajatelja Poslovni sistem Mercator, d.d., z glasovalno pravico.
• Družbam Nova Ljubljanska banka, d.d., Banka Celje, d.d., Abanka Vipa, d.d., Gorenjska banka, d.d., Nova Kreditna banka Maribor, d.d., in Banka Koper, d.d., z dnem dokončnosti odločbe prepovedala uresničevati glasovalne pravice iz vseh delnic ciljne družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., dokler družbe skupaj, ena izmed njih v imenu in za račun vseh ali pa več izmed njih v imenu in za račun vseh, ne dajo prevzemne ponudbe za delnice ciljne družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., v skladu z določbami Zakona o prevzemih oziroma dokler ne odtujijo delnic z oznako MELR in delniških nakupnih opcij, ki niso vsebovane v delnicah z oznako MELR, tako da prevzemnega praga v ciljni družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., ne bodo več dosegale skupaj, ena ali več izmed njih.
• Ciljni družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., z dnem dokončnosti odločbe prepovedala uresničitev glasovalnih pravic iz vseh delnic z oznako MELR, katerih imetnice so družbe Nova Ljubljanska banka, d.d., Banka Celje, d.d., Abanka Vipa, d.d., Gorenjska banka, d.d., Nova Kreditna banka Maribor, d.d., in Banka Koper, d.d., dokler družbe skupaj, ena izmed njih v imenu in za račun vseh ali pa več izmed njih v imenu in za račun vseh, ne dajo prevzemne ponudbe za delnice ciljne družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., v skladu z določbami Zakona o prevzemih oziroma dokler ne odtujijo delnic z oznako MELR in delniških nakupnih opcij, ki niso vsebovane v delnicah z oznako MELR, tako da prevzemnega praga v ciljni družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., ne bodo več dosegale skupaj, ena ali več izmed njih.


Obvestilo bo od 29.9.2010 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.
Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 29.09.2010