Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1182/10

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Mercator in DURS v pilotskem projektu Horizontalni monitoring

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Predsednik Mercatorjeve uprave mag. Žiga Debeljak in generalna direktorica Davčne uprave Republike Slovenije gospa Mojca Centa Debeljak sta danes podpisala sporazum o sodelovanju v pilotskem projektu Horizontalni monitoring. Namen projekta je kakovostni premik v razmerju med davčno upravo in zavezanci za davek tako, da davčni zavezanci z DURS sodelujejo kot enakovredni partnerji, transparentno, na osnovi medsebojnega zaupanja in razumevanja poslovnih dogodkov. Projekt bo trajal predvidoma dve leti.

Cilj sodelovanja v projektu je zmanjšanje davčnih tveganj, kar je koristno tako za Poslovni sistem Mercator, d.d., kot tudi za celotno Skupino Mercator. Mercator od sodelovanja v projektu pričakuje predvsem še večjo davčno gotovost, še hitrejši odziv davčne uprave na zastavljena vprašanja, še boljše razumevanje davčne zakonodaje in razumevanje posledic pomembnejših poslovnih odločitev na računovodske in davčne izkaze družbe že pred njihovim sprejetjem. Zelo pomembni pa so tudi medsebojni prenos znanj in pretok predlogov za izboljšave poslovnih procesov in notranjih kontrol družbe ter skupni še bolj strokovni predlogi za izboljšanje zakonodaje in s tem večji uspeh pri uveljavljanju predlogov družbe v zvezi s tem.Obvestilo bo od 5.10.2010 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.
Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 05.10.2010