Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1201/10

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sodelovanje z mednarodnim finančnim skladom Mid Europa Partners Limited

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Uprava Mercatorja je bila obveščena, da je mednarodni finančni sklad Mid Europa Partners Limited z Novo Ljubljansko banko pričel ekskluzivna pogajanja glede nakupa pomembnega paketa delnic družbe (10,75%).

Nova Ljubljanska banka je upravo Mercatorja zaprosila, da oceni, ali je v interesu družbe, da sodeluje v postopku transakcije s potencialnim kupcem v skladu z zakonskimi možnostmi.

Po skrbni preučitvi je uprava Mercatorja ocenila, da je potencialna transakcija v interesu družbe, saj bi pripomogla k stabilizaciji lastniške strukture ter se je upoštevaje vse okoliščine ter po prejemu ustreznih zagotovil glede varovanja zaupnosti in drugih elementov sodelovanja odločila sodelovati s finančnim skladom pri njegovem preučevanju potencialnega nakupa delnic Mercatorja.

Mercator bo s skladom sodeloval po lastni odločitvi in v zakonsko dopustnih okvirih, pri tem pa bodo varovani interesi Mercatorja ter ne bodo kršene pravice drugih delničarjev Mercatorja. Uprava Mercatorja bo nemudoma prekinila kakršnokoli sodelovanje na tem področju, v kolikor bi ugotovila, da sodelovanje ne bi bilo v interesu družbe Mercator.

Obvestilo bo od 12.10.2010 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.
Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 12.10.2010