Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QR-58/10

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Poročilo o poslovanju Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., v obdobju 1-9 2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., je na svoji 9. seji, dne 9.11.2010, obravnaval in sprejel poročilo o poslovanju Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., v obdobju 1-9 2010, ki se nahaja v prilogi.Obvestilo bo od 10.11.2010 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.
Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 10.11.2010