Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-71/11

LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o prejeti odločbi Agencije za trg vrednostnih papirjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Luka Koper, d.d., Koper je dne 20.1.2011 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o odvzemu glasovalnih pravic v Abanki Vipa, d.d. Ljubljana z dne 13.1.2011, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev z dnem dokončnosti odločbe prepovedala družbam

• Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana
• Slovenska odškodninska družba d.d., Ljubljana
• HIT d.d., Nova Gorica in
• Mobitel d.d., Ljubljana

uresničevati glasovalne pravice, dokler te iste družbe in družba Luka Koper, d.d., Koper skupaj, ena izmed njih v imenu in za račun vseh ali pa več izmed njih v imenu in za račun vseh, ne dajo prevzemne ponudbe za delnice ciljne družbe Abanka Vipa d.d., Ljubljana, v skladu z Zakonom o prevzemih ali dokler tiste družbe, ki so imetnice glasovalnih pravic v ciljni družbi, ne odtujijo delnic ABKN, tako da družbe skupaj, ena ali pa več izmed njih ne bodo več dosegale prevzemnega praga.

Informacija bo od 21.1.2011 dalje objavljena na spletni strani družbe.
Uprava družbe
Datum: 21.01.2011