Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-117/11

LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o prejetem pozivu Agencije za trg vrednostnih papirjev (1.2.2011)

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Luke Koper, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Luka Koper, d.d., je dne 31.1.2011 prejela poziv Agencije za trg vrednostnih papirjev, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev v zvezi z morebitno obveznostjo Luke Koper, d.d. in družb
  • Zavarovalnica Triglav d.d.,
  • Slovenska odškodninska družba d.d.,
  • Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in
  • Republika Slovenija,
ki so delničarji družbe Aerodrom Ljubljana d.d. in se štejejo, da z družbo Luka Koper, d.d. delujejo usklajeno, dati prevzemno ponudbo za delnice AELG v skladu z določili Zakona o prevzemih.

Luka Koper, d.d. bo proučila poziv Agencije za trg vrednostnih papirjev, nanj podala odgovor in storila vse potrebno za zaščito interesov Luke Koper, d.d.

Informacija bo od 1.2.2011 dalje objavljena na spletni strani družbe.

Uprava družbe
Datum: 01.02.2011