Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-162/11

LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o prejetem pozivu Agencije za trg vrednostnih papirjev (TLSG)

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Luke Koper, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Luka Koper, d.d., je dne 11.2.2011 prejela poziv Agencije za trg vrednostnih papirjev, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev v zvezi z morebitno obveznostjo Luke Koper, d.d. in družb:

• Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.
• Slovenska odškodninska družba d.d.,
• Republika Slovenija,
• Zavarovalnica Triglav d.d.,
• Nova KBM, d.d.,
• Sklad za financiranje razgradnje nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško,
• Pozavarovalnica Sava d.d. in
• Aerodrom Ljubljana d.d.,

ki so delničarji družbe Telekom Slovenije d.d. in se štejejo, da z družbo Luka Koper, d.d. delujejo usklajeno, dati prevzemno ponudbo za delnice TLSG v skladu z določili Zakona o prevzemih. Luka Koper, d.d. bo proučila poziv Agencije za trg vrednostnih papirjev, nanj podala odgovor in storila vse potrebno za zaščito interesov Luke Koper, d.d.

Informacija bo od 11.2.2011 dalje objavljena na spletni strani družbe.
Uprava družbe
Datum: 11.02.2011