Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-380/11

LUKA KOPER, d.d., Koper

Pojasnilo v zvezi s petletnim razvojnim programom koprskega pristanišča

V nekaterih medijih so se pojavili nepopolni podatki o petletnem programu razvoja koprskega pristanišča, ki v obdobju 2011 – 2015 predvideva za skoraj 200 milijonov evrov naložb Luke Koper, d.d. za posodobitev pristanišča in infrastrukture. Luka Koper, d.d. je v skladu s koncesijsko pogodbo z Republiko Slovenijo (točka 7.9.2.) pripravila strokovne podlage programa razvoja pristanišča in jih predložila pristojnim državnim organom. Dokument je trenutno v medresorskem usklajevanju. Poudariti želimo, da je program razvoja zgolj okviren načrt infrastrukturnega razvoja pristanišča, ki dopušča vsakoletne spremembe in dopolnitve vezane na tržne potrebe in finančne zmožnosti koncesionarja.

Informacija bo od 31.3.2011 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 31.03.2011