Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-432/11

LUKA KOPER, d.d., Koper

Podpis posojilne pogodbe z Evropsko investicijsko banko

Evropska investicijska banka (v nadaljevanju EIB) in Luka Koper, d.d. sta 6.4.2011 podpisali pogodbo o dolgoročnem, 20-letnem posojilu v višini 35 milijonov evrov. Posojilo bo zaokrožilo finančno konstrukcijo projekta razširitve kontejnerskega terminala na prvem pomolu koprskega pristanišča.

Kontejnerji so eden od prednostnih tovorov v Luki Koper, kar dokazuje tudi lanski rekordni pretovor, ko se je število pretovorjenih kontejnerskih enot (TEU) povečalo kar za 39 odstotkov v primerjavi z letom prej. S 476.731 pretovorjenimi TEU je koprsko pristanišče postalo največji kontejnerski terminal v severnem Jadranu. Spodbudno je tudi to, da je bila največja rast pretovora v lanskem letu zabeležena v zadnjih treh mesecih, kar nakazuje bodoči trend za leto 2011.

Z najemom posojila bomo občutno znižali stroške financiranja družbe in tehtani povprečen strošek kapitala. S tem sledimo osnovnemu cilju in sicer maksimiziranju vrednosti družbe. Poleg tega uresničujemo cilj uravnavanja ročnosti sredstev z ročnostjo virov financiranja, ki je glede na infrastrukturno dejavnost družbe dolgoročnega značaja. S črpanjem tega posojila se bo pomembno podaljšala povprečna ročnost dolžniških virov financiranja družbe.

EIB je posojilo odobrila na nezavarovani osnovi. Zaradi tega vsebuje posojilna pogodba tudi zavezo, ki omogoča banki, da lahko v primeru spremembe dividendne politike družbe (izplačilo dividend nad 50% čistega poslovnega izida), zahteva dodatna zavarovanja ali plačilo preostalega nevrnjenega dela posojila s strani družbe. S tem se obstoječa dividendna politika družbe ne spreminja.

Prednosti in koristi, ki jih družbi prinašajo nižji stroški financiranja in podaljšanje ročnosti virov financiranja presegajo potencialne stroške, ki bi nastali ob morebitni spremembi dividendne politike.

Uprava družbe ocenjuje, da z odobritvijo posojila EIB izkazuje zaupanje v dolgoročni razvoj Luke Koper.

Informacija bo od 7.4.2011 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.
Uprava družbe
Datum: 07.04.2011