Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-73/13

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Objava revidiranega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana  in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj objavlja revidirano letno in konsolidirano letno poročilo za leto 2012.
Nadzorni svet družbe letnih poročil za družbo in skupino še ni sprejel in ju bo predvidoma obravnaval na svoji naslednji seji v mesecu maju 2013.

Revidirano letno in konsolidriano letno poročilo za leto 2012 bo dostopno na spletni strani družbe www.alpetour.si  od 30.4.2013 dalje najmanj pet let in bo na vpogled na sedežu družbe Mirka Vadnova 8, Kranj, vsak delovnik od 10. do 14.00 ure.
Uprava družbe
Datum: 30.04.2013
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2012