Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-48/13

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Kranj objavlja naslednje sporočilo:
V skladu s 125. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba ALPETOUR Potovalna agencija  d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj,  obvešča javnost, da je dne 13.8.2013 na Ljubljanski borzi odkupila 1.001 lastnih delnic v skupni vrednosti 14.114,10 EUR. Posrednik pri nakupu je bila GBD Gorenjska borzno posredniška družba d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenim nakupom je bilo 31.403, kar je predstavljalo 6,30 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenem nakupu je 32.404, kar predstavlja 6,50 % vseh izdanih delnic.
 
  
Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.alpetour.si od 13.8.2013 dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava družbe
Datum: 13.08.2013