Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-56/13

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Kranj objavlja naslednje sporočilo:
V skladu s 125. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba ALPETOUR Potovalna agencija  d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj,  obvešča javnost, da je dne 9.9.2013 na Ljubljanski borzi odkupila 3.700 lastnih delnic v skupni vrednosti 52.355 EUR. Posrednik pri nakupu je bila GBD Gorenjska borzno posredniška družba d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenim nakupom je bilo 44.719, kar je predstavljalo 8,98 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenem nakupu je 48.419, kar predstavlja 9,72 % vseh izdanih delnic.
 
Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.alpetour.si od 10.9.2013 dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava družbe
Datum: 10.09.2013