Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-31/13

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana  in v skladu s 126. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba ALPETOUR Potovalna agencija d.d. Mirka Vadnova 8, Kranj objavlja:

Družba ima na dan 30.9.2013 izdanih 497.847 kosovnih delnic, od tega jih je 449.428 delnic z glasovalno pravico.
V mesecu septembru 2013 se je z nakupom lastnih delnic zmanjšalo število delnic z glasovalno pravico za 3.700 delnic.

Skupno ima ALPETOUR Potovalna agencija d.d. na dan 30.9.2013   48.419 lastnih delnic, kar predstavlja 9,72 % vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.alpetour.si od 1.10.2013 dalje in sicer za obdobje najmanj pet let.
 

Uprava družbe
Datum: 01.10.2013