Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-1/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Sprememba pomembnega deleža člana nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Družba Krka, d. d., Novo mesto obvešča, da je prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža od člana nadzornega sveta družbe Matjaža Rakovca. Član nadzornega sveta je 23. 12. 2013 odsvojil 400 delnic z oznako KRKG. Pred odsvojitvijo je imel 400 delnic družbe, kar je predstavljalo 0,001 % glasovalnih pravic. Po odsvojitvi član nadzornega sveta nima več delnic KRKG in nima več glasovalnih pravic.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 2. 1. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 02.01.2014