Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-20/14

LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d., ki se je dne 10.1.2014 sestal na svoji redni seji, je za člana uprave za področje operative in prodaje imenoval Andraža Novaka za obdobje petih let. Mandat člana uprave prične teči s 13.1.2014.

Informacija bo od 10.1.2014 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 10.01.2014