Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-31/14

LUKA KOPER, d.d., Koper

Informacija o oceni poslovanja Skupine Luka Koper za leto 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper objavlja naslednje sporočilo: 

Uprava družbe zaradi enakomerne obveščenosti zainteresirane javnosti podaja informacijo o oceni poslovanja Skupine Luka Koper v letu 2013. Poslovni prihodki Skupine za leto 2013 so ocenjeni na 141,7 milijona evrov, medtem ko znaša ocena čistega poslovnega izida 8,2 milijona evrov. Na oceno čistega poslovnega izida za leto 2013 vplivajo predvsem dodatne oslabitve vrednosti nepremičnin in slabitve vrednosti finančnih naložb z vplivom odloženih davkov v zadnjem četrtletju leta 2013 v višini 9,8 milijona evrov. Brez dodatnih slabitev v zadnjem četrtletju leta 2013 bi znašal čisti poslovni izid Skupine Luka Koper 18,0 milijona evrov. Na ravni matične družbe Luka Koper, d.d. je čisti poslovni izid ocenjen na 4,2 milijona evrov.

Na oceno poenostavljenega denarnega toka iz poslovanja (EBITDA) je bistveno vplivala omenjena oslabitev vrednosti nepremičnin. EBITDA je tako v lanskem letu dosegel 39,0 milijona evrov, medtem ko bi brez oslabitev dosegel 47,3 milijona evrov. Podobno velja za poslovni izid iz poslovanja Skupine (EBIT), ki je ocenjen na 10,9 milijona evrov in bi brez slabitev znašal 19,2 milijona evrov.

Informacija bo od 15.1.2014 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 15.01.2014