Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-4/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 22. 5. 2012 družba Krka obvešča javnost, da je v obdobju od 10. 1. 2014 do vključno 16. 1. 2014 na Ljubljanski borzi odkupila 8.803 lastnih delnic v skupni vrednosti 547.302 EUR. Posrednika pri nakupih sta bila Perspektiva d. d. in NLB d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 2.572.353, kar je predstavljalo 7,261 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 2.581.156, kar predstavlja 7,286 % vseh izdanih delnic.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 17. 1. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 17.01.2014