Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-88/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Odločitev sodišča na Norveškem v zadevi esomeprazol

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto obvešča zainteresirano javnost, da je njena hčerinska družba Krka Sverige AB, Švedska (v nadaljevanju Krka Sverige) v sporu med AstraZeneco AB, Švedska ter njeno hčerinsko družbe AstraZeneco A/S, Švedska (v nadaljevanju AstraZeneca) in Krko Sverige,  zaradi domnevne kršitve patenta NO 307 378, ki ščiti zdravilo esomeprazol posebne stopnje čistosti, prejela sklep Višjega sodišča v Oslu.

Višje sodišče v Oslu je odločilo, da Krka Sverige krši patent NO 307 378. Krka Sverige je v sporu uveljavljala, da patent NO 307 378 obsega samo esomeprazol, katerega optična čistost presega 99,8 % enantiomernega presežka (e.e.), enako kot je AstraZeneca omejila izum v vseh državah članicah Evropske patentne konvencije. Višje sodišče v Oslu je v nasprotju s trditvami Krke Sverige odločilo, da je obseg izuma na Norveške širši, ter patent NO 307 378 obsega esomeprazol, katerega optična čistost presega 98 % e.e., zato tudi proizvod Krke Sverige, ki ima  optično čistost višjo kot  98 % e.e., pade v obseg patenta NO 307 378 in zato patent krši.

Krka Sverige je svoj proizvod na Norveškem prodajala od oktobra do decembra 2010, potem ga je na podlagi odločbe Izvršilnega sodišča v Oslu s trga umaknila. Krka Sverige mora zato družbi AstraZeneca povrniti izgubljen dobiček v navedenem obdobju ter sodne stroške, in sicer skupaj v višini cca. 2 milijona EUR.

Odločba sodišča je pravnomočna. Krka bo zoper odločbo vložila pritožbo na Vrhovno sodišče Norveške.

Krka sicer prodaja zdravilo esomeprazole v večini evropskih držav od leta 2010.

Krka je obvestila o sporu glede esomeprazola na Norveškem objavila 15. 12. 2010, 23. 6. 2011 in 23. 4. 2012.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 5. 2. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 05.02.2014