Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-5/14

LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 24. skupščine delničarjev

Na podlagi določil 3. odstavka 10. člena Statuta družbe Luka Koper, d.d., na dne 21. 1. 2014 podano zahtevo Republike Slovenije, ki jo na podlagi določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Ur. l. RS, št. 105/2012 in 39/2013) v času prejema zahteve za sklic skupščine zastopa uprava Slovenske odškodninske družbe d.d., imetnica 7.140.000 delnic družbe Luka Koper, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 51% osnovnega kapitala družbe, in Slovenska odškodninska družba d.d., ki je imetnica 1.557.857 navadnih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja 11,13% osnovnega kapitala družbe, in sta skupaj imetnici 8.697.857 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe, kar skupaj predstavlja 62,13% osnovnega kapitala družbe, uprava sklicuje 24. skupščino delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo dne 19. 3. 2014 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper.

Sklic in ostalo gradivo je dostopno v pripetih dokumentih. Informacija bo od 17.2.2014 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

 

Uprava družbe
Datum: 17.02.2014