Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-140/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Krka in nerevidirani računovodski izkazi družbe Krka za leto 2013

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze skupine Krka in nerevidirane računovodske izkaze družbe Krka za leto 2013 s pomembnejšimi pojasnili. Računovodski izkazi in izjava za javnost so v prilogi.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 27. 2. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 27.02.2014