Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-161/14

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Obvestilo o korespondenčni seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba ALPETOUR Potovalna agencija d.d. Kranj objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet družbe  je dne 6.3.2014 na korespondenčni seji soglasno sprejel sklep, da soglaša s predlogom uprave o nakupu nepremičnine na Jesenicah v izmeri 1.509 m2, ki se prodaja na javni dražbi po izklicni ceni 121.894,65 Eur in v naravi predstavlja stavbno zemljišče na katerem je zgrajeno parkirišče za osebne avtomobile.
 
To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.alpetour.si od 6.3.2014 dalje do zakonsko predpisanega roka petih let.
 

 

Uprava družbe
Datum: 06.03.2014