Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-214/14

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in skladno z 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba ALPETOUR Potovalna agencija d.d. Kranj objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet družbe se je 20.3.2014 sestal na svoji redni seji in sprejel naslednje pomembnejše sklepe: 

1. seznanil se je  z oceno poslovanja v letu 2013 za matično družbo in  odvisne družbe,

2. potrdil je poslovni načrt  za leto 2014,

3. seznanil se je s poročilom o likvidnosti in solventnosti družbe in njenih odvisnih družb na dan 31.1.2014 in ugotovil,  da  matična družba in njene odvisne družbe nimajo težav z likvidnostjo. 

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.alpetour.si od 20.3.2014 dalje do zakonsko predpisanega roka petih let.
 

 

 

Uprava družbe
Datum: 20.03.2014