Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-238/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Predlagana dividenda za Krkine delničarje za 30 % višja od lanskoletne

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) obvešča zainteresirano javnost, da sta na včerajšnji redni seji nadzorni svet in uprava družbe Krka oblikovala predlog, da se delničarjem Krke izplača dividenda v višini 2,10 EUR bruto na delnico, kar predstavlja povečanje za 30 % v primerjavi z lanskoletno dividendo.

Nadzorni svet je na seji skupaj z upravo družbe pripravil celoten predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2013. Tako bo skupščini delničarjev, ki bo 3. julija 2014, posredovan predlog, da se bilančni dobiček družbe Krka za leto 2013 v višini 179.352.421,39 EUR uporabi:

- za dividende: 2,10 EUR bruto na delnico (30,4 % rast) 68.908.392,00 EUR
- za druge rezerve iz dobička: 55.222.014,70 EUR
- za prenos v naslednje leto: 55.222.014,69 EUR
 

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 26. marca 2014.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 27. 3. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 27.03.2014