Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-18/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja letno poročilo za leto 2013.
 
Poročilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 3. 4. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.
Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 03.04.2014