Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-322/14

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet potrdil predlog uprave o uporabi bilančnega dobička za leto 2013

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d. je na seji dne 11.4.2014 potrdil predlog uprave o uporabi bilančnega dobička Luke Koper, d. d. za leto 2013. Predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga bosta skupščini delničarjev v potrditev predlagala uprava in nadzorni svet, je naslednji:

  • del bilančnega dobička v znesku 1.400.000 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1 evra na navadno delnico,
  • preostanek bilančnega dobička v znesku 2.321.761 evrov ostane nerazporejen. 

Informacija bo od 14.4.2014 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 14.04.2014