Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-24/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 22. 5. 2012 družba Krka obvešča javnost, da je v obdobju od 11. 4. 2014 do vključno 17. 4. 2014 na Ljubljanski borzi odkupila 6.594 lastnih delnic v skupni vrednosti 421.667 EUR. Posredniki  pri nakupih so bili Perspektiva d. d., Ilirika borzno posredniška hiša d. d. in NLB d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 2.618.422, kar je predstavljalo 7,391 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 2.625.016, kar predstavlja 7,410 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 18. 4. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 18.04.2014