Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-5/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Sprememba števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Na dan 30. 4. 2014 je bilo v registru imetnikov delnic Krke, d. d., Novo mesto, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d. d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 35.426.120,
b. skupno število lastnih delnic 2.628.733 oziroma 7,420 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 32.797.387.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 5. 5. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 05.05.2014