Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-408/14

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Obvestilo za javnost

Na podlagi 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI –UPB3) in določil  Pravil Ljubljanske borze d.d., ALPETOUR Potovalna agencija d.d. objavlja naslednje obvestilo:

ALPETOUR  Potovalna agencija d.d. Mirka Vadnova 8, Kranj, je dne 9.5.2014 z družbo Integral Avtobusni promet Tržič, d.d. Mlaka 4, Tržič, delničarjema družbe Integral AP Tržič d.d., Dragom Grilom, Ročevnica 38, Tržič  ter TEHNO-TEHNIČNI PREGLEDI, storitve in trgovina d.o.o. Loka 120, Tržič in Markom Grilom, Beleharjeva cesta 25, Šenčur sklenila Pogodbo o prodaji delnic in ureditvi medsebojnih razmerij.

Po navedeni pogodbi je ALPETOUR Potovalna agencija d.d. odkupila od delničarja

- Draga Grila 12.277 delnic  in

- TEHNO-TEHNIČNI PREGLEDI storitve in trgovina d.o.o   3.600 delnic

družbe Integral AP Tržič d.d., Mlaka 4, Tržič  z oznako ITZG po ceni 7,00 EUR za delnico, kar  znaša  za delničarja Draga Grila 85.939,00 Eur in za delničarja TEHNO-TEHNIČNI PREGLEDI d.o.o. 25.200,00 Eur oziroma skupaj 111.139 Eur. Z navedenim odkupom delnic   delničarja Drago Gril in TEHNO-TEHNIČNI PREGLEDI storitve in trgovina d.o.o  ne bosta več imetnika delnic Integral AP Tržič d.d.

ALPETOUR Potovalna agencija d.d. je bila do sedaj že imetnica 36.722 oz. 66,08% delnic Integrala AP Tržič d.d. z oznako ITZG, s sklenitvijo navedene pogodbe in odkupom skupno 15.877 delnic pa bo postala imetnica 52.599 oziroma 94,65 % delnic.

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na spletni strani družbe www.alpetour.si

 

                                                                                           

Uprava družbe
Datum: 12.05.2014