Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QR-18/14

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Četrtletno poročilo za obdobje januar – marec 2014

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. in 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 108/2010 s spremembami) ALPETOUR Potovalna agencija d.d. Mirka Vadnova 8, Kranj objavlja podatke o poslovanju za obdobje januar – marec 2014.

Družba je do sedaj v skladu z določili 114. člena ZTFI objavljala vmesna poročila poslovodstva. Na lastno pobudo bo vključno s to objavo in naprej objavljala četrtletna poročila.

To obvestilo bo od 16.5.2014 dalje za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na spletni strani družbe www.alpetour.si

 

 

Uprava družbe
Datum: 16.05.2014