Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
INI-411/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Odločitev Vrhovnega sodišča na Norveškem v zadevi esomeprazol

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto obvešča zainteresirano javnost, da je Vrhovno sodišča Norveške v sporu zaradi domnevne kršitve patenta NO 307 378, ki ščiti zdravilo esomeprazol posebne stopnje čistosti, zavrnilo predlog za revizijo postopka. S tem je spor glede esomoprazola na Norveškem končan.                                     

Krka je obvestila o sporu glede esomeprazola na Norveškem objavila 15. 12. 2010, 23. 6. 2011, 23. 4. 2012 in 5. 2. 2014.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 13. 5. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 13.05.2014