Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-451/14

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – marec 2014

Nadzorni svet se je na današnji seji seznanil  s poslovnimi rezultati Skupine v prvem četrtletju letos. Skupina je dosegla ladijski pretovor v višini 4,9 milijona ton, s čimer je presegla načrt za 7 odstotkov ter dosežen ladijski pretovor prvega četrtletja lani za 9 odstotkov. Povečal se je ladijski pretovor vseh blagovnih skupin. 

Poslovni prihodki četrtletja so znašali 39,9 milijona evrov, kar je 1,8 milijona evrov oziroma 5 odstotkov več od načrta in 2,9 milijona evrov oziroma 8 odstotkov več od ustvarjenih poslovnih prihodkov v prvem četrtletju leta 2013.

Poslovni odhodki Skupine so ostali na enaki ravni lanskega primerljivega obdobja. Finančni odhodki pa so znašali 1 milijon evrov, kar je za 7 odstotkov manj glede na preteklo leto.

Poslovni izid iz poslovanja tako  znaša 9,3 milijona evrov in je višji od doseženega v letu 2013 za 3 milijone evrov oziroma za 48 odstotkov. Tak rezultat je posledica višjih doseženih poslovnih prihodkov.

Čisti poslovni izid Skupine je 7,6 milijona evrov in je za 2,9 milijona evrov oziroma za 62 odstotkov višji od doseženega izida primerljivega obdobja leta 2013.

Informacija bo od 23.5.2014 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 23.05.2014