Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-100/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe sklicuje 19. redno sejo skupščine delničarjev družbe.

Sklic 19. skupščine, obrazložitev predlaganih sklepov in pravice delničarjev so v priloženih dokumentih.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 2. 6. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 02.06.2014