Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-477/14

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Postopek prodaje delnic s strani konzorcija delničarjev

Skladno z določili 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravili Ljubljanske borze d.d. uprava družbe Alpetour – Potovalna agencija, d.d., Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj, objavlja naslednje obvestilo:

 V zvezi s poročanjem nekaterih medijev o možnem prevzemu družbe uprava družbe pojasnjuje, da je dne 10. 3. 2014 s strani delničarjev Banka Celje d.d., Modra linija holding d.d. in NFD d.o.o. (za račun NFD 1, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa) prejela obvestilo, da so podpisali sporazum o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe in bodo nadaljevali prodajni proces s ponudnikom, ki je posredoval nezavezujočo ponudbo.

Uprava družbe je konzorcij prodajalcev obvestila, da bo v okviru zakonskih omejitev omogočila izvedbo skrbnega pregleda, ko in če bo to potrebno.

Do vključno dne 4. 6. 2014 uprava družbe ni bila obveščena, da bi konzorcij delničarjev prejel kakršnokoli zavezujočo ponudbo, prav tako ni prejela zahteve po vzpostavitvi podatkovne sobe za izvedbo skrbnega pregleda s strani konzorcija delničarjev.

Ta objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.alpetour.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Datum: 04.06.2014