Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-114/14

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Organizirano zbiranje pooblastil za 18. skupščino delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ALPETOUR Potovalna agencija d.d. Kranj objavlja sporočilo, da bo izvajala organizirano zbiranje pooblastil za 18. skupščino delničarjev, sklicano za ponedeljek 30.6.2014 ob 12.00 uri na sedežu družbe Mirka Vadnova 8, Kranj.
Pismo delničarjem in pooblastilo bo delničarjem poslano po pošti.
Pooblaščenec za organizirano zbiranje pooblastil je Vili Čimžar, vodja delovne enote Kranj.

Obrazec pooblastila je objavljen tudi na spletni strani družbe www.alpetour.si pod rubriko za vlagatelje.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.alpetour.si od 6.6.2014 dalje vse do zakonsko predpisanega roka petih let.
 

 

Uprava družbe
Datum: 06.06.2014