Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-42/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Obvestilo o pomembnih deležih

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in 117. ter 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja:

Član uprave družbe Krka, d. d., Novo mesto, Aleš Rotar, nas je obvestil, da je dne 16. 7. 2014 na podlagi Sklepa o dedovanju pridobil 253 delnic z oznako KRKG.  

Pred sklenitvijo navedenih poslov je bil Aleš Rotar lastnik 12.770 delnic z oznako KRKG, kar je predstavljalo 0,0389 % kapitala oz. glasovalnih pravic družbe.

Po sklenitvi navedenih poslov je Aleš Rotar lastnik 13.023 delnic z oznako KRKG, kar predstavlja 0,0397 % kapitala oz. glasovalnih pravic družbe.Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 21. 7. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 21.07.2014