Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-750/14

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Obvestilo o konstitutivni seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ALPETOUR Potovalna agencija d.d. Kranj objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet družbe se je 11.9.2014 sestal na svoji konstitutivni seji in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

1. Za predsednika nadzornega sveta se izvoli g. Žarko Ždralič, za namestnika predsednika pa g. Peter Jančič.

2. Nadzorni svet  se je seznanil z nerevidiranim polletnim poročilom in konsolidiranim polletnim poročilom za poslovno leto 2014.

3. Nadzorni svet se je seznanil z likvidnostnim položajem družbe in skupine ter ugotavlja, da je zadovoljiv.

4. Nadzorni svet je imenoval revizijsko komisijo v sestavi: Izidor Jerman - predsednik, Peter Jančič - namestnik predsednika, Dejan Jojić - zunanji član.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.alpetour.si od 11.9.2014 dalje do zakonsko predpisanega roka pet let.

 

Uprava družbe
Datum: 11.09.2014