Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-57/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka obvešča javnost, da je v obdobju od 26. 9. 2014 do vključno 2. 10. 2014 na Ljubljanski borzi odkupila 7.673 lastnih delnic v skupni vrednosti 501.290 EUR. Posredniki  pri nakupih so bili Perspektiva d. d., Ilirika borzno posredniška hiša d. d. in NLB d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 58.624, kar je predstavljalo 0,179 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 66.297, kar predstavlja 0,202 % vseh izdanih delnic.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 3. 10. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 03.10.2014